दर्ता गर्ने ठाउको सुची

Tokyo Registration meeting place(Akihabara Sta., Suehirocho Sta.)

 • 〒101-0021
  Tokyo-to, Chiyoda-ku, Kaikoda 4-5-4, Kame Matsu Building 8F
 • 03-3256-5658
 • 03-3256-5159
 • - 8 minutes walk from JR Akihabara station electricity exit.
  - 3 minutes walk from Suehirocho Station B1, B3 exit of Ginza Line.
MAP

Chiba Registration meeting place(Tsudanuma Sta.)

 • 〒275-0026
  Chiba-ken, Narashino-shi, Yatsu 1-12-5 Shinsuidanuma Building 2F
 • 047-470-3818
 • 047-470-5839
 • - 6 minutes walk from JR Tsudanuma Station South Exit.
MAP

Saitama Registration meeting place(Kawagoe Sta.)

 • 〒350-1126
  Saiatama-ken, Kawagoe-shi, Asahicho 1-1-21 New Asahi Building 1F
 • 049-265-8519
 • 049-265-8959
 • - 4 minutes walk from JR(Tobu Tojo Line) Kawagoe Station West Exit.
MAP

Ibaraki Registration meeting place(Moriya Sta.)

 • 〒302-0115
  Ibaraki-ken, Moriya-shi, chuuou 2-16-1, Awazu Moriya 2F-10
 • 0297-21-6868
 • 0297-21-6869
 • - 1 minute walk from Moriya station exit 1.
MAP

Toyama Registration meeting place(Toyama Sta.)

 • 〒930-0896
  Toyama-ken, Toyama-shi, Hatanaka 59
 • 076-439-1580
 • 076-439-1579
 • - 20 minutes walk from JR Toyama Station South Exit.
MAP

Aichi Registration meeting place(Ichinomiya Sta.)

 • 〒491-0858
  Aichi-ken, Ichinomiya-shi, Sakae 1-11-16 Mars Building 3F
 • 0586-85-8368
 • 0586-85-8369
 • - 4 minutes walk from JR Owari Ichinomiya Station east exit.
 • - 5 minutes walk from Meitetsu Ichinomiya Station East Exit.
MAP

Osaka Registration meeting place(Shinsaibashi Sta., Honmachi Sta.)

 • 〒541-0059
  Osaka-shi, Chuo-ku, Hirokicho 3-3-7 ORE Honcho Minami Building 6F
 • 06-6120-8588
 • 06-6120-8788
 • - 5 minutes walk from Shinsaibashi Station Exit 1.
 • - 6 minutes walk from Honmachi station exit 11.
MAP

Fukuoka Registration meeting place(Hakata Sta.)

〒812-0013
 • Fukuoka-ken, Fukuoka-shi Hakata-ku, Hakata-ekihigashi 1-9-11 Taisei Hakata-ekihigashi building 6F
 • 092-434-6877
 • 092-434-6848
 • - 5 minutes walk from Hakata Station Chikushiguchi.
MAP

ल्याउनु पर्ने सामान

 • ज़ाइरियू कार्ड *1
 • बैकको पासबुक(非居住者)हिक्योउज्युस्या लेखेको प्रयोग हुदैन *2
 • बिद्यार्थी परिचय कार्ड 
 • कालो कलम
 • * ※पासपोर्ट चाहिदैन

*1 जाइरियु कार्डको स्टेटस「留学」बिद्यार्थी,「家族滞在」दिपेंन्देंन्तहरुको लागि जाइरियु कार्ड को पछाडि 28 घण्टा काम गर्न मिल्ने छाप WORK-PERMIT चाहिन्छ माथि दिइएको फोटो बाट चेक गर्नुहोस

*2 हिक्योउज्युस्या (非居住者)लेखेको बैकको पासबुक प्रयोग हुदैन माथि दिइएको फोटो बाट चेक गर्नुहोस